Allt du behöver veta

Från den 1 februari 2018 kan du som köper elcykel söka bidrag hos Naturvårdsverket. Tanken med premien är att fler människor ska få möjligheten att byta ut bilen mot ett mer miljövänligt transportmedel och på så sätt bidra till minskade utsläpp och mindre trängsel.

VIlka kan få ELCYKELpremien?

Alla privatpersoner i Sverige som har fyllt 18 år har rätt att söka bidraget och du måste göra det inom 6 månader från att du har köpt din cykel. Bidraget avser endast nya cyklar och endast en cykel per person. Bidraget motsvarar 25 % av cykelns kostnad, inklusive moms,  och maximalt bidrag är 10 000 kr.

Hur gör jag då?

Det är Naturvårdsverket som hanterar elcykelpremien och det är till dom du vänder dig för att ansöka om elcykelbidraget. Efter att du har köpt din cykel och fått den levererad skickar du in kopia på kvittot till Naturvårdsverket, samt uppgifter om dig själv och vart du vill ha bidraget utbetalat. På kvittot behöver även cykelns ramnummer framgår.

När du köper cykel på stålhästen.se får du ditt kvitto digitalt, men cykelns ramnummer står i cykelns manual som kommer med cykeln. Där finns det även klisterlappar där ramnumret framgår, vilket du kan sätta på ditt kvitto innan du skickar det till Naturvårdsverket.

Elcykelbidraget

Postat 20 november 2017