Ibland går inte växlarna i som dom ska vilket  betyder att dina växlar behöver en justering. Det är inget ovanligt och behöver göras ibland.  På våra cyklar med utanpåliggande växlar använder vi växelsystem från Shimano som är mycket enkla att justera.

Ställa in vajerns spänning

Den vanligaste orsaken till att växlarna inte går i som dom ska är att växelvajern inte är korrekt spänd. Den är kanske lit för slak (kedjan går inte upp till önskat drev) eller lite för spänd (kedjan går inte ner från önskat drev). Växelvajern blir aldrig för spänd över tid, så det är alltid en spänning som behöver göras. Men ibland kan man spänna den lite för hårt och då får släppa lite på den.
Vajerns spänning justerar du antingen nere vid växeln eller uppe vid växelreglaget, se bilder nedan. Vrid ett kvarts varv åt gången (ett klick på justeringsskruven) och prov-växla sedan:

 

Ställa in växelns ändlägen

Detta moment ska normalt inte behöva göras då det är inställt från fabrik, men om kedjan inte hoppar på som den ska på kassettens yttersta kranskar kan du behöva justera in växelns ändlägen. Ändlägena är till för att växeln inte ska föra kedjan för långt så att kedjan åker av kassetten.
Växelns ändlägen ställer du n på dom små skruvarna märkta H (High gear, det minsta drevet) och L (Low gear, det största drevet).  Här behövs dock ett lite OBS: För L-skruven är det viktigt att du inte ställer in ändläget för långt (skruvar in skuven för lite) då det kan skada växeln om den går in i hjulet.

 

Klart!

Postat 21 december 2018