Här vill vi berätta lite mer om vårt klimatarbete men vi vill börja med att tacka vår största klimathjälte, nämligen du som cyklar. Du som väljer att ta cykeln framför alla andra transportslag är även den som bidrar till minst utsläpp. Cykeln är nämligen världens mest miljövänliga fordon och det är lite kittlande att det vare sig kommer från Silicon Valley, är beroende av femtioelva datorer eller är så dyr att ingen har råd med det, utan är en över 200 år gammal uppfinning som tillgänglig för alla. Så tack för att du cyklar, oavsett vilken cykel du använder!

Även om våra kunder är våra största klimathjältar vill vi så klart bidra med det vi kan. Vår målsättning som företag är att på sikt bli helt klimatneutralt och på vår resa dit börjar vi från och med 2020 att klimatkompensera för alla våra cyklar i alla dess steg. Från produktion av råmaterial, till komponenter, montering, frakt och lager.

100 % klimatkompenserade cyklar

Tillsammans med företaget Tricorona har vi beräknat våra cyklars koldioxidpåverkan i alla led  och för att vara på den säkra sidan har vi lagt på lite extra på alla antaganden. Dessa koldioxidutsläpp kompenserar vi sedan genom att investera i solkraftsanläggningar i Indien som gör att fossila kraftkällor kan fasas ut och ta bort deras utsläpp av koldioxid. Projektet ligger i Bhiware-distriktet i Rajasthan och kommer årligen att producera över 9 100 MWh förnyelsebar energi. Här kan du läsa närmare om projektet.

I vårt första steg för klimatkompenserade cyklar gör vi det för tillverkningen av alla våra vanliga cyklar. Vi har dock ambitionen att inom en snar framtid klimatkompensera även för våra elcyklar och cykeltillbehör.

Förutom att klimatkompensera våra cyklar försöker vi även minska vår klimatpåverkan på andra sätt. Här nedan är några exempel:

100 % sjötransporter

Vi ska så långt det är möjligt transportera våra cyklar med sjötransporter, istället för flyg, tåg eller lastbil. Man kan tycka att ett stort containerfartyg inte är någon miljövän direkt, men ser man till vilka enorma mängder gods dom kan transportera är dom det mest effektiva transportmedlet för att transportera gods, jämfört med t.ex. lastbilar och flygplan.   Ny LED-belysning till våra butiker Under 2020 kommer vi att byta ut alla våra halogenlampor till LED-lampor i våra butiker. LED-lampor är betydligt mer energisnåla och har längre livslängd.   Hållbara frakter 2019 bytte vi till transportbolaget Bring. Bring är nog det transportbolag som har den mest ambitiösa planen för att minska sina transporters klimatavtryck vilket var en stor anledning till vårt val av fraktpartner.   Nollvision för kasserade cyklar Under 2019 tvingades  vi kassera tre cyklar. Det är vi visserligen stolta över, då det är väldigt få sett till hur många cyklar vi säljer över ett år, men ambitionen är att våra eminenta cykeltekniker ska kunna rädda alla cyklar med eventuella defekter så att dom kan få nytt liv som bättre begagnad.

Postat 12 mars 2020