Här vill vi berätta lite mer om vårt klimatarbete men vi vill börja med att tacka vår största klimathjälte, nämligen du som cyklar. Du som väljer att ta cykeln framför alla andra transportslag är även den som bidrar till minst utsläpp. Cykeln är nämligen världens mest miljövänliga fordon och det är lite kittlande att det vare sig kommer från Silicon Valley, är beroende av femtioelva datorer eller är så dyr att ingen har råd med det, utan är en över 200 år gammal uppfinning som tillgänglig för alla. Så tack för att du cyklar, oavsett vilken cykel du använder!

Även om våra kunder är våra största klimathjältar vill vi så klart bidra med det vi kan. Vår målsättning som företag är att på sikt bli helt klimatneutralt och på vår resa dit börjar vi från och med 2020 att klimatkompensera för alla våra cyklar i alla dess steg. Från produktion av råmaterial, till komponenter, montering, frakt och lager.

Under 2020 har vi klimatkompenserat 238 ton koldioxid för sålda cyklar under ett halv år.

Certifikat klimatkompensation Stålhästen Cyklar AB

Postat 09 mars 2021